217701_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
217701
Stor auke i eksportpris for fersk laks
statistikk
2015-10-14T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false
Eksport av laks. Statistikken viser eksportpris og eksportkvantum for fersk og frossen laks.

Eksport av laksveke 41 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Stor auke i eksportpris for fersk laks

I veke 41 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 43,09 kr/kg, ein oppgang på 7,5 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 41 2015Endring i prosent
Uke 40 2015 - Uke 41 2015Uke 41 2014 - Uke 41 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks43,097,525,3
Fryst laks43,160,64,8
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks18 6040,06,0
Fryst laks598-18,5-43,3

Eksportkvantum for fersk laks i veke 41 enda på 18 604 tonn, om lag uendra frå veka før då volumet var 18 598 tonn.

 

I veke 41 vart det eksportert 598 tonn frosen laks, og prisen var 43,16 kr/kg.