217699_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
217699
Svak nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2015-10-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 40 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Svak nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 40 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 40,07 kr/kg, ein nedgang på 0,8 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 40 2015Endring i prosent
Uke 39 2015 - Uke 40 2015Uke 40 2014 - Uke 40 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks40,07-0,812,6
Fryst laks42,908,66,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks18 598-1,78,5
Fryst laks73417,8-51,4

Eksportkvantum for fersk laks i veke 40 enda på 18 598 tonn, ned 1,7 prosent frå veka før då volumet var 18 914 tonn.

I veke 40 vart det eksportert 734 tonn frosen laks, og prisen var 42,90 kr/kg.