217697_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
217697
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2015-09-30T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 39 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 39 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 40,39 kr/kg, ein nedgang på 2,8 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 39 2015Endring i prosent
Uke 38 2015 - Uke 39 2015Uke 39 2014 - Uke 39 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks40,39-2,814,0
Fryst laks39,50-7,9-1,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks18 914-0,810,3
Fryst laks62379,0-41,1

Eksportkvantum for fersk laks i veke 39 enda på 18 914 tonn, ned 0,8 prosent frå veka før då volumet var 19 057 tonn.

I veke 39 vart det eksportert 623 tonn frosen laks, og prisen var 39,50 kr/kg.