217695_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
217695
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2015-09-23T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 38 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 38 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 41,5 kr/kg, ein nedgang på 3,8 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 38 2015Endring i prosent
Uke 37 2015 - Uke 38 2015Uke 38 2014 - Uke 38 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks41,54-3,822,0
Fryst laks42,89-4,78,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks19 0577,69,5
Fryst laks348-11,0-55,9

Eksportkvantum for fersk laks i veke 38 enda på 19 057 tonn, opp 7,6 prosent frå veka før då volumet var 17 709 tonn.

I veke 38 vart det eksportert 348 tonn frosen laks, og prisen var 42,9 kr/kg.