217693_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
217693
Svak auke i eksportpris for fersk laks
statistikk
2015-09-16T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 37 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Svak auke i eksportpris for fersk laks

I veke 37 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 43,18 kr/kg, ein svak oppgang på 0,3 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 37 2015Endring i prosent
Uke 36 2015 - Uke 37 2015Uke 37 2014 - Uke 37 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks43,180,325,4
Fryst laks44,9910,211,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks17 7062,84,1
Fryst laks3919,5-67,4

Eksportkvantum for fersk laks i veke 37 enda på 17 706 tonn, opp 2,8 prosent frå veka før då volumet var 17 227 tonn.

I veke 37 vart det eksportert 391 tonn frosen laks, og prisen var 44,99 kr/kg.