217691_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
217691
Sterk auke i eksportpris for fersk laks
statistikk
2015-09-09T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 36 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Sterk auke i eksportpris for fersk laks

I veke 36 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 43,03 kr/kg, ein vesentleg oppgang på 10,2 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 36 2015Endring i prosent
Uke 35 2015 - Uke 36 2015Uke 36 2014 - Uke 36 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks43,0310,220,5
Fryst laks40,82-12,45,4
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks17 227-0,71,1
Fryst laks3575,0-64,6

Eksportkvantum for fersk laks i veke 36 enda på 17 227 tonn, ned 0,7 prosent frå veka før då volumet var 17 353 tonn.

I veke 36 vart det eksportert 357 tonn frosen laks, og prisen var 40,82 kr/kg.