217745_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
217745
Framleis fall i eksportpris for fersk laks
statistikk
2015-09-02T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 35 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Framleis fall i eksportpris for fersk laks

I veke 35 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 39,06 kr/kg, ein nedgang på 6,4 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 35 2015Endring i prosent
Uke 34 2015 - Uke 35 2015Uke 35 2014 - Uke 35 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks39,06-6,412,0
Fryst laks46,609,216,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks17 3532,36,5
Fryst laks340-20,7-60,3

Eksportkvantum for fersk laks i veke 35 enda på 17 353 tonn, opp 2,3 prosent frå veka før då volumet var 16 971 tonn.

I veke 35 vart det eksportert 340 tonn frosen laks, og prisen var 46,60 kr/kg.