217743_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
217743
Markant fall i eksportpris for fersk laks
statistikk
2015-08-26T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 34 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Markant fall i eksportpris for fersk laks

I veke 34 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 41,74 kr/kg, ein vesentleg nedgang på 10,5 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 34 2015Endring i prosent
Uke 33 2015 - Uke 34 2015Uke 34 2014 - Uke 34 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks41,74-10,519,4
Fryst laks42,69-2,57,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 9717,41,5
Fryst laks42914,7-55,6

Eksportkvantum for fersk laks i veke 34 enda på 16 971 tonn, opp 7,4 prosent frå veka før då volumet var 15 798 tonn.

I veke 34 vart det eksportert 429 tonn frosen laks, og prisen var 42,69 kr/kg.