217739_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
217739
Auke i eksportpris for fersk laks
statistikk
2015-08-12T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 32 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i eksportpris for fersk laks

I veke 32 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 46,68 kr/kg, ein oppgang på 2,3 prosent samanlikna med veka før

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 32 2015Endring i prosent
Uke 31 2015 - Uke 32 2015Uke 32 2014 - Uke 32 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks46,682,324,5
Fryst laks44,49-2,59,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 2262,5-9,0
Fryst laks522132,0-3,7

Eksportkvantum for fersk laks i veke 32 enda på 14 226 tonn, opp 2,5 prosent frå veka før då volumet var 13 878 tonn.

I veke 32 vart det eksportert 552 tonn frosen laks, og prisen var 44,49 kr/kg.