217737_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
217737
Nedgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2015-08-05T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 31 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportpris for fersk laks

I veke 31 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 45,63 kr/kg, ein nedgang på 1,3 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 31 2015Endring i prosent
Uke 30 2015 - Uke 31 2015Uke 31 2014 - Uke 31 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks45,63-1,321,0
Fryst laks45,638,95,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks13 878-9,1-10,1
Fryst laks225-41,4-49,7

Eksportkvantum for fersk laks i veke 31 enda på 13 878 tonn, 9,1 prosent lågare enn veka før då volumet var 15 267 tonn.

I veke 31 vart det eksportert 225 tonn frosen laks, og prisen var 45,63 kr/kg.