217735_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
217735
Oppgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2015-07-29T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 30 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppgang i eksportpris for fersk laks

I veke 30 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 46,23 kr/kg, ein auke på 3,2 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 30 2015Endring i prosent
Uke 29 2015 - Uke 30 2015Uke 30 2014 - Uke 30 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks46,233,29,5
Fryst laks41,90-2,9-3,7
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 2672,36,8
Fryst laks384-26,412,3

Eksportkvantum for fersk laks i veke 30 enda på 15 267 tonn, opp 2,3 prosent frå veka før då volumet var 14 930 tonn.

I veke 30 vart det eksportert 384 tonn frosen laks, og prisen var 41,90 kr/kg.