217733_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
217733
Auke i eksportpris for fersk laks
statistikk
2015-07-22T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 29 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i eksportpris for fersk laks

I veke 29 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 44,81 kr/kg, ein oppgang på 6,0 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 29 2015Endring i prosent
Uke 28 2015 - Uke 29 2015Uke 29 2014 - Uke 29 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks44,816,06,0
Fryst laks43,165,37,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 930-1,83,3
Fryst laks52236,3-16,9

Eksportkvantum for fersk laks i veke 29 enda på 14 930 tonn, 1,8 prosent lågare enn veka før då volumet var 15 205 tonn.

I veke 29 vart det eksportert 522 tonn frosen laks, og prisen var 43,16 kr/kg.