217731_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
217731
Stor auke i eksportpris for fersk laks
statistikk
2015-07-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 28 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Stor auke i eksportpris for fersk laks

I veke 28 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 42,26 kr/kg, ein oppgang på 6,3 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 28 2015Endring i prosent
Uke 27 2015 - Uke 28 2015Uke 28 2014 - Uke 28 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks42,266,31,4
Fryst laks41,00-5,27,6
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 205-0,1-0,3
Fryst laks383-27,0-53,6

Eksportkvantum for fersk laks i veke 28 enda på 15 205 tonn, 0,1 prosent lågare enn veka før, då volumet var 15 214 tonn.

I veke 28 vart det eksportert 383 tonn frosen laks, og prisen var 41,00 kr/kg.