217729_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
217729
Lavere eksportpris for fersk laks
statistikk
2015-07-08T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 27 2015

Innhald

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Lavere eksportpris for fersk laks

I veke 27 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 39,76 kr/kg, ein nedgang på 2,9 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 27 2015Endring i prosent
Uke 26 2015 - Uke 27 2015Uke 27 2014 - Uke 27 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks39,76-2,95,7
Fryst laks43,234,010,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 214-7,10,7
Fryst laks5257,8-42,1

Eksportkvantum for fersk laks i veke 27 enda på 15 214 tonn, ein nedgang på 7,1 prosent frå veka før, då volumet var 16 383 tonn.

I veke 27 vart det eksportert 525 tonn frosen laks, og prisen var 43,23 kr/kg.