217727_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
217727
Nedgang i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2015-07-01T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 26 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 26 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 40,94 kr/kg, ein nedgang på 4,1 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 26 2015Endring i prosent
Uke 25 2015 - Uke 26 2015Uke 26 2014 - Uke 26 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks40,94-4,121,8
Fryst laks41,557,56,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 3832,2-4,4
Fryst laks4878,9-45,9

Eksportkvantum for fersk laks i veke 26 enda på 16 383 tonn, ein auke på 2,2 prosent frå veka før, då volumet var 16 036 tonn.

I veke 26 vart det eksportert 487 tonn frosen laks, og prisen var 41,55 kr/kg.