198938_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
198938
Auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2015-06-24T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 25 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 25 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 42,69 kr/kg, ein oppgang på 2,8 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 25 2015Endring i prosent
Uke 24 2015 - Uke 25 2015Uke 25 2014 - Uke 25 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks42,692,817,1
Fryst laks38,64-4,3-0,8
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 036-7,4-7,3
Fryst laks447-31,5-44,1

Eksportkvantum for fersk laks i veke 25 enda på 16 036 tonn, ned 7,4 prosent frå veka før, då volumet var 17 313 tonn.

I veke 25 vart det eksportert 447 tonn frosen laks, og prisen var 38,64 kr/kg.