198936_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
198936
Stor auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2015-06-17T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 24 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Stor auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 24 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 41,51 kr/kg, ein oppgang på 7,1 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 24 2015Endring i prosent
Uke 23 2015 - Uke 24 2015Uke 24 2014 - Uke 24 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks41,517,110,7
Fryst laks40,390,5-3,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks17 3134,212,8
Fryst laks65331,1-9,1

Eksportkvantum for fersk laks i veke 24 enda på 17 313 tonn, opp 4,2 prosent frå veka før, då volumet var 16 613 tonn.

I veke 24 vart det eksportert 653 tonn frosen laks, og prisen var 40,39 kr/kg.