198934_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
198934
Auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2015-06-10T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 23 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 23 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 38,77 kr/kg, ein oppgang på 2,2 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 23 2015Endring i prosent
Uke 22 2015 - Uke 23 2015Uke 23 2014 - Uke 23 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks38,772,23,0
Fryst laks40,19-1,1-6,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 6131,5-1,8
Fryst laks4988,3-27,2

Eksportkvantum for fersk laks i veke 23 enda på 16 613 tonn, opp 1,5 prosent frå veka før, då volumet var 16 364 tonn.

I veke 23 vart det eksportert 498 tonn frosen laks, og prisen var 40,19 kr/kg.