198932_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
198932
Nedgang i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2015-06-03T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 22 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 22 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 37,92 kr/kg, ein nedgang på 1,9 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 22 2015Endring i prosent
Uke 21 2015 - Uke 22 2015Uke 22 2014 - Uke 22 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks37,92-1,9-2,3
Fryst laks40,63-1,2-6,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 364-10,113,3
Fryst laks4607,5-26,2

Eksportkvantum for fersk laks i veke 22 enda på 16 364 tonn, ned 10,1 prosent frå veka før, då volumet var 18 209 tonn.

I veke 22 vart det eksportert 460 tonn frosen laks, og prisen var 40,63 kr/kg.