198930_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
198930
Nedgang i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2015-05-27T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 21 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 21 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 38,65 kr/kg, ein nedgang på 3,3 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 21 2015Endring i prosent
Uke 20 2015 - Uke 21 2015Uke 21 2014 - Uke 21 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks38,65-3,3-1,8
Fryst laks41,134,0-6,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks18 20914,29,7
Fryst laks428-15,7-32,9

Eksportkvantum for fersk laks i veke 21 enda på 18 209 tonn, opp 14,2 prosent frå veka før, då volumet var 15 948 tonn.

I veke 21 vart det eksportert 428 tonn frosen laks, og prisen var 41,13 kr/kg.