198928_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
198928
Sterk auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2015-05-20T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 20 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Sterk auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 20 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 39,96 kr/kg, ein oppgang på 8.0 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 20 2015Endring i prosent
Uke 19 2015 - Uke 20 2015Uke 20 2014 - Uke 20 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks39,968,0-0,8
Fryst laks39,53-6,7-10,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 948-9,41,6
Fryst laks50828,046,4

Eksportkvantum for fersk laks i veke 20 enda på 15 948 tonn, ned 9,4 prosent frå veka før, då volumet var 17 602 tonn.

I veke 20 vart det eksportert 508 tonn frosen laks, og prisen var 39,53 kr/kg.