198926_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
198926
Nedgang i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2015-05-13T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 19 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 19 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 36,99 kr/kg, ein nedgang på 5,8 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 19 2015Endring i prosent
Uke 18 2015 - Uke 19 2015Uke 19 2014 - Uke 19 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks36,99-5,8-12,0
Fryst laks42,37-1,8-8,6
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks17 6028,612,6
Fryst laks397-38,77,0

Eksportkvantum for fersk laks i veke 19 enda på 17 602 tonn, opp 8,6 prosent frå veka før, då volumet var 16 206 tonn.

I veke 19 vart det eksportert 397 tonn frosen laks, og prisen var 42,37 kr/kg.