198924_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
198924
Oppgang i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2015-05-06T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 18 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 18 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 39,25 kr/kg, ein auke på 4,3 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 18 2015Endring i prosent
Uke 17 2015 - Uke 18 2015Uke 18 2014 - Uke 18 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks39,254,3-12,0
Fryst laks43,150,2-2,2
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 2060,911,1
Fryst laks64840,045,6

Eksportkvantum for fersk laks i veke 18 enda på 16 206 tonn, opp 0,9 prosent frå veka før, då volumet var 16 066 tonn.

I veke 18 vart det eksportert 648 tonn frosen laks, og prisen var 43,15 kr/kg.