198922_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
198922
Nedgang i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2015-04-29T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 17 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 17 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 37,62 kr/kg, ein nedgang på 4,4 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 17 2015Endring i prosent
Uke 16 2015 - Uke 17 2015Uke 17 2014 - Uke 17 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks37,62-4,4-18,7
Fryst laks43,06-2,0-6,6
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 066-10,79,9
Fryst laks463-43,8166,1

Eksportkvantum for fersk laks i veke 17 enda på 16 066 tonn, 10,7 prosent lågare enn veka før, då volumet var 17 988 tonn.

I veke 17 vart det eksportert 463 tonn frosen laks, og prisen var 43,06 kr/kg.