198920_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
198920
Fall i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2015-04-22T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 16 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Fall i eksportprisen for fersk laks

I veke 16 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 39,35 kr/kg, ein nedgang på 6,8 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 16 2015Endring i prosent
Uke 15 2015 - Uke 16 2015Uke 16 2014 - Uke 16 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks39,35-6,8-17,0
Fryst laks43,960,4-5,4
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks17 98814,149,2
Fryst laks824182,2288,7

Eksportkvantum for fersk laks i veke 16 enda på 17 988 tonn, 14,1 prosent høgare enn veka før, då volumet var 15 764 tonn.

I veke 16 vart det eksportert 824 tonn frosen laks, og prisen var 43,96 kr/kg.