198918_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
198918
Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2015-04-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 15 2015

Innhald

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Svak nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 15 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 42,24 kr/kg, ein svak nedgang på 0,1 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 15 2015Endring i prosent
Uke 14 2015 - Uke 15 2015Uke 15 2014 - Uke 15 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks42,24-0,1-4,8
Fryst laks43,7911,0-1,9
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 76428,8-20,1
Fryst laks292-12,8-38,3

Eksportkvantum for fersk laks i veke 15 enda på 15 764 tonn, 28,8 prosent høgare enn veka før, då volumet var 12 240 tonn. Den sterke auka i volum kom av liten eksport i påskeveka.

I veke 15 vart det eksportert 292 tonn frosen laks, og prisen var 43,79 kr/kg.