198916_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
198916
Auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2015-04-08T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 14 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 14 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 42,30 kr/kg, ein oppgang på 4,9 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 14 2015Endring i prosent
Uke 13 2015 - Uke 14 2015Uke 14 2014 - Uke 14 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks42,304,9-3,9
Fryst laks39,44-15,1-14,0
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks12 240-39,7-29,3
Fryst laks335-27,6-22,3

Eksportkvantum for fersk laks i veke 14 enda på 12 240 tonn, 39,7 prosent lågare enn veka før, då volumet var 20 283 tonn. Som tidlegare år var eksportkvantumet av laks lågt i påskeveka.

I veke 14 vart det eksportert 335 tonn frosen laks, og prisen var 39,44 kr/kg.