198942_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
198942
Nedgang i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2015-04-01T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 13 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 13 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 40,32 kr/kg, ein nedgang på 3,5 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 13 2015Endring i prosent
Uke 12 2015 - Uke 13 2015Uke 13 2014 - Uke 13 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks40,32-3,5-8,0
Fryst laks46,431,15,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks20 2836,625,5
Fryst laks463-7,818,4

Eksportkvantum for fersk laks i veke 13 enda på 20 283 tonn, ein oppgang på 6,6 prosent frå veka før, då volumet var 19 019 tonn.

I veke 13 vart det eksportert 463 tonn frosen laks, og prisen var 46,43 kr/kg.