198940_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
198940
Nedgang i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2015-03-25T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 12 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 12 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 41,79 kr/kg, ein nedgang på 1,6 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 12 2015Endring i prosent
Uke 11 2015 - Uke 12 2015Uke 12 2014 - Uke 12 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks41,79-1,6-4,2
Fryst laks45,943,7-3,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks19 0197,015,6
Fryst laks502-30,732,8

Eksportkvantum for fersk laks i veke 12 enda på 19 019 tonn, ein oppgang på 7,0 prosent frå veka før, då volumet var 17 767 tonn.

I veke 12 vart det eksportert 502 tonn frosen laks, og prisen var 45,94 kr/kg.