198914_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
198914
Auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2015-03-18T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 11 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 11 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 42,47 kr/kg, ein oppgang på 3,2 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 11 2015Endring i prosent
Uke 10 2015 - Uke 11 2015Uke 11 2014 - Uke 11 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks42,473,2-3,6
Fryst laks44,31-2,7-4,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks17 76711,611,2
Fryst laks7246,343,1

Eksportkvantum for fersk laks i veke 11 enda på 17 767 tonn, ein oppgang på 11,6 prosent frå veka før, då volumet var 15 920 tonn.

I veke 11 vart det eksportert 724 tonn frosen laks, og prisen var 44,31 kr/kg.