198912_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
198912
Auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2015-03-11T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 10 2015

Innhald

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 10 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 41,14 kr/kg, ein oppgang på 5,2 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 10 2015Endring i prosent
Uke 9 2015 - Uke 10 2015Uke 10 2014 - Uke 10 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks41,145,2-6,8
Fryst laks45,53-0,2-3,7
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 920-1,6-0,2
Fryst laks68132,552,7

Eksportkvantum for fersk laks i veke 10 enda på 15 920 tonn, ned 1,6 prosent frå veka før, då volumet var 16 173 tonn.

I veke 10 vart det eksportert 681 tonn frosen laks, og prisen var 45,53 kr/kg.