198910_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
198910
Stor nedgang i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2015-03-04T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 9 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Stor nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 9 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 39,10 kr/kg, ein nedgang på 6,4 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 9 2015Endring i prosent
Uke 8 2015 - Uke 9 2015Uke 9 2014 - Uke 9 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks39,10-6,4-16,2
Fryst laks45,61-3,0-4,0
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 1731,91,3
Fryst laks514-13,581,0

Eksportkvantum for fersk laks i veke 9 enda på 16 173 tonn, opp 1,9 prosent frå veka før, då volumet var 15 864 tonn.

I veke 9 vart det eksportert 514 tonn frosen laks, og prisen var 45,61 kr/kg.