198908_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
198908
Fall i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2015-02-25T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 8 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Fall i eksportprisen for fersk laks

I veke 8 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 41,76 kr/kg, ein nedgang på 6,7 prosent, vel 3 kroner lågare per kilo enn veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 8 2015Endring i prosent
Uke 7 2015 - Uke 8 2015Uke 8 2014 - Uke 8 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks41,76-6,7-14,4
Fryst laks47,000,8-4,0
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 8648,410,8
Fryst laks5946,6146,5

Eksportkvantum for fersk laks i veke 8 enda på 15 864 tonn, opp 8,4 prosent frå veka før, då volumet var 14 634 tonn.

I veke 8 vart det eksportert 594 tonn frosen laks, og prisen var 47,00 kr/kg.