198954_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
198954
Auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2015-02-18T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 7 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 7 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 44,78 kr/kg, ein auke på 3,1 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 7 2015Endring i prosent
Uke 6 2015 - Uke 7 2015Uke 7 2014 - Uke 7 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks44,783,1-9,4
Fryst laks46,642,61,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 634-0,410,9
Fryst laks557-13,840,3

Eksportkvantum for fersk laks i veke 7 enda på 14 634 tonn, ned 0,4 prosent frå veka før, då volumet var 14 693 tonn.

I veke 7 vart det eksportert 557 tonn frosen laks, og prisen var 46,64 kr/kg.