198952_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
198952
Sterk auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2015-02-11T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 6 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Sterk auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 6 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 43,43 kr/kg, ein auke på 9,2 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 6 2015Endring i prosent
Uke 5 2015 - Uke 6 2015Uke 6 2014 - Uke 6 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks43,439,2-4,8
Fryst laks45,460,5-4,7
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 693-0,812,6
Fryst laks64637,720,7

Eksportkvantum for fersk laks i veke 6 enda på 14 693 tonn, ned 0,8 prosent frå veka før, då volumet var 14 810 tonn.

I veke 6 vart det eksportert 646 tonn frosen laks, og prisen var 45,46 kr/kg.