198950_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
198950
Vesentleg fall i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2015-02-04T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 5 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Vesentleg fall i eksportprisen for fersk laks

I veke 5 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 39,78 kr/kg, eit fall på 10,2 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 5 2015Endring i prosent
Uke 4 2015 - Uke 5 2015Uke 5 2014 - Uke 5 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks39,78-10,2-15,0
Fryst laks45,25-8,8-3,7
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks14 810-9,97,4
Fryst laks4696,8-12,8

Eksportkvantum for fersk laks i veke 5 enda på 14 810 tonn, ned 9,9 prosent frå veka før, då volumet var 16 444 tonn.

I veke 5 vart det eksportert 469 tonn frosen laks, og prisen var 45,25 kr/kg