198948_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
198948
Nedgang i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2015-01-28T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 4 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 4 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 44,31 kr/kg, ein nedgang på 4,3 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 4 2015Endring i prosent
Uke 3 2015 - Uke 4 2015Uke 4 2014 - Uke 4 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks44,31-4,3-10,9
Fryst laks49,597,011,7
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 4443,120,0
Fryst laks439-13,1-5,6

Eksportkvantum for fersk laks i veke 4 enda på 16 444 tonn, opp 3,1 prosent frå veka før, då volumet var 15 946 tonn.

I veke 4 vart det eksportert 439 tonn frosen laks, og prisen var 49,59 kr/kg.