198946_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
198946
Svak auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2015-01-21T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 3 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Svak auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 3 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 46,28 kr/kg, ein svak auke på 1,1 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 3 2015Endring i prosent
Uke 2 2015 - Uke 3 2015Uke 3 2014 - Uke 3 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks46,281,1-6,1
Fryst laks46,34-0,93,4
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 9462,19,9
Fryst laks50533,2-3,1

Eksportkvantum for fersk laks i veke 3 enda på 15 946 tonn, opp 2,1 prosent frå veka før, då volumet var 15 622 tonn.

I veke 3 vart det eksportert 505 tonn frosen laks, og prisen var 46,34 kr/kg.