198944_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
198944
Svak auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2015-01-14T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 2 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Svak auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 2 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 45,77 kr/kg, ein svak auke på 0,4 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 2 2015Endring i prosent
Uke 1 2015 - Uke 2 2015Uke 2 2014 - Uke 2 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks45,770,4-6,1
Fryst laks46,74-8,65,1
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks15 62265,03,3
Fryst laks379232,57,7

Eksportkvantum for fersk laks i veke 2 enda på 15 622 tonn, opp 65,0 prosent frå veka før, då volumet var 9 466 tonn. Merk at veker der jul og nyttår inngår, normalt viser låge eksportkvanta.

I veke 2 vart det eksportert 379 tonn frosen laks, og prisen var 46,74 kr/kg.