154756_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154756
Nedgang i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2015-01-07T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 1 2015

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Nedgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 1 i 2015 var eksportprisen for fersk laks 45,57 kr/kg, ein nedgang på 3,5 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 1 2015Endring i prosent
Uke 52 2014 - Uke 1 2015Uke 1 2014 - Uke 1 2015
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks45,57-3,5-9,5
Fryst laks51,1429,212,5
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks9 46614,01,3
Fryst laks114-57,1-20,3

Eksportkvantum for fersk laks i veke 1 enda på 9 466 tonn, opp 14,0 prosent frå veka før, då volumet var 8 305 tonn. Merk at veker der jul og nyttår inngår, normalt viser låge eksportkvanta.

I veke 1 vart det eksportert 114 tonn frosen laks, og prisen var 51,14 kr/kg.