154754_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154754
Oppgang i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2015-01-02T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 52 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 52 2014 var eksportprisen for fersk laks 47,20 kr/kg, ein markant auke på 11,4 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 52 2014Endring i prosent
Uke 51 2014 - Uke 52 2014Uke 52 2013 - Uke 52 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks47,2011,4-6,7
Fryst laks39,57-10,3-4,0
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks8 305-55,917,0
Fryst laks266-50,9139,6

Eksportkvantum for fersk laks i veke 52 enda på 8 305 tonn, ned 55,9 prosent frå veka før, då volumet var 18 822 tonn og 1 205 tonn meir enn i veke 52 2013. Merk at veker der jul og nyttår inngår, normal viser låge eksportkvanta.

I veke 52 vart det eksportert 266 tonn frosen laks, og prisen var 39,57 kr/kg.