154663_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154663
Fall i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2014-12-29T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 51 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Fall i eksportprisen for fersk laks

I veke 51 2014 var eksportprisen for fersk laks 42,36 kr/kg, ein markant nedgang på 9,6 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 51 2014Endring i prosent
Uke 50 2014 - Uke 51 2014Uke 51 2013 - Uke 51 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks42,36-9,6-12,7
Fryst laks44,12-0,82,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks18 822-11,3-16,9
Fryst laks542-31,4-22,0

Eksportkvantum for fersk laks i veke 51 enda på 18 822 tonn, ned 11,3 prosent frå veka før, då volumet var 21 210 tonn.

I veke 51 vart det eksportert 542 tonn frosen laks, og prisen var 44,12 kr/kg.