154711_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154711
Auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2014-12-17T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 50 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 50 2014 var eksportprisen for fersk laks 46,84 kr/kg, ein auke på 3,4 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 50 2014Endring i prosent
Uke 49 2014 - Uke 50 2014Uke 50 2013 - Uke 50 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks46,843,4-3,6
Fryst laks44,483,36,4
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks21 2105,1-10,2
Fryst laks79033,97,0

Eksportkvantum for fersk laks i veke 50 enda på 21 210 tonn, ein oppgang på 5,1 prosent frå veka før, då volumet var 20 184 tonn.

I veke 50 vart det eksportert 790 tonn frosen laks, og prisen var 44,48 kr/kg.