154709_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154709
Oppgang i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2014-12-10T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 49 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppgang i eksportprisen for fersk laks

I veke 49 2014 var eksportprisen for fersk laks 45,29 kr/kg, ein auke på 4,4 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 49 2014Endring i prosent
Uke 48 2014 - Uke 49 2014Uke 49 2013 - Uke 49 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks45,294,4-0,8
Fryst laks43,067,51,6
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks20 1849,4-4,4
Fryst laks590-46,4-32,6

Eksportkvantum for fersk laks i veke 49 enda på 20 184 tonn, ein vesentleg auke på 9,4 prosent frå veka før, då volumet var 18 451 tonn.

I veke 49 vart det eksportert 590 tonn frosen laks, og prisen var 43,06 kr/kg.