154707_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154707
Auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2014-12-03T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 48 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 48 2014 var eksportprisen for fersk laks 43,38 kr/kg, ein oppgang på 3,9 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 48 2014Endring i prosent
Uke 47 2014 - Uke 48 2014Uke 48 2013 - Uke 48 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks43,383,98,0
Fryst laks40,07-8,5-8,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks18 4514,30,4
Fryst laks1 10141,9-9,4

Eksportkvantum for fersk laks i veke 48 enda på 18 451 tonn, ein auke på 4,3 prosent frå veka før, då volumet var 17 687 tonn.

I veke 48 vart det eksportert 1 101 tonn frosen laks, og prisen var 40,07 kr/kg.