154705_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154705
Auke i eksportprisen for fersk laks
statistikk
2014-11-26T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 47 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i eksportprisen for fersk laks

I veke 47 2014 var eksportprisen for fersk laks 41,76  kr/kg, ein auke på 4,5 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 47 2014Endring i prosent
Uke 46 2014 - Uke 47 2014Uke 47 2013 - Uke 47 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks41,764,54,6
Fryst laks43,782,92,8
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks17 687-1,1-1,2
Fryst laks7762,2-43,3

Eksportkvantum for fersk laks i veke 47 enda på 17 687 tonn, ein nedgang på 1,1 prosent frå veka før, då volumet var 17 877 tonn.

I veke 47 vart det eksportert 776 tonn frosen laks, og prisen var 43,78 kr/kg.