154703_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154703
Stor auke i eksportpris for fersk laks
statistikk
2014-11-19T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 46 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Stor auke i eksportpris for fersk laks

I veke 46 2014 var eksportprisen for fersk laks 39,95 kr/kg, ein auke på 6,2 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 46 2014Endring i prosent
Uke 45 2014 - Uke 46 2014Uke 46 2013 - Uke 46 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks39,956,28,0
Fryst laks42,549,05,8
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks17 8776,1-0,8
Fryst laks759-11,7-33,5

Eksportkvantum for fersk laks i veke 46 enda på 17 877 tonn, og var 6,1 prosent høgare enn veka før då volumet var 16 848 tonn.

I veke 46 blei det eksportert 759 tonn frosen laks, og prisen var 42,54 kr/kg.