154701_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154701
Auke i eksportpris for fersk laks
statistikk
2014-11-12T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 45 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Auke i eksportpris for fersk laks

I veke 45 2014 var eksportprisen for fersk laks 37,61 kr/kg, ein auke på 1,5 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 45 2014Endring i prosent
Uke 44 2014 - Uke 45 2014Uke 45 2013 - Uke 45 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks37,611,5-2,3
Fryst laks39,01-7,7-3,3
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks16 848-5,7-5,1
Fryst laks8608,6-23,3

Eksportkvantum for fersk laks i veke 45 enda på 16 848 tonn, og var 5,7 prosent lågare enn veka før då volumet var 17 873 tonn.

I veke 45 blei det eksportert 860 tonn frosen laks, og prisen var 39,01 kr/kg.