154699_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154699
Litt auke i eksportpris for fersk laks
statistikk
2014-11-05T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 44 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Litt auke i eksportpris for fersk laks

I veke 44 2014 var eksportprisen for fersk laks 37,06 kr/kg, ein oppgang på 1,5 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 44 2014Endring i prosent
Uke 43 2014 - Uke 44 2014Uke 44 2013 - Uke 44 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks37,061,5-6,6
Fryst laks42,260,53,8
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks17 8734,6-4,6
Fryst laks792-19,9-37,0

Eksportkvantum for fersk laks i veke 44 enda på 17 873 tonn, og var 4,6 prosent høgare enn veka før då volumet var 17 091 tonn.

I veke 44 blei det eksportert 792 tonn frosen laks, og prisen var 42,26 kr/kg.