154697_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/laks/uke
154697
Oppgang i eksportpris for fersk laks
statistikk
2014-10-29T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi;Jord, skog, jakt og fiskeri
no
laks, Eksport av laks, oppdrettslaks, laksepris, eksportmengde, fersk/kjølt laks, frosen laksFiske og fangst, Utenrikshandel, Utenriksøkonomi, Jord, skog, jakt og fiskeri
false

Eksport av laksveke 43 2014

Innhald

Publisert:

Du er inne i ei arkivert publisering.

Gå til den nyaste publiseringa

Oppgang i eksportpris for fersk laks

I veke 43 2014 var eksportprisen for fersk laks 36,51 kr/kg, ein auke på 6,0 prosent samanlikna med veka før.

Eksport av oppalen laks. Veketal1
Uke 43 2014Endring i prosent
Uke 42 2014 - Uke 43 2014Uke 43 2013 - Uke 43 2014
1Utvalde vareummer for fersk laks 03.02.1411 og 03.02.1419 og for frosen laks 03.03.1311 og 03.03.1319.
Kilopris (kr)
Fersk eller kjølt laks36,516,0-5,8
Fryst laks42,03-1,25,2
Kvantum (tonn)
Fersk eller kjølt laks17 091-4,7-5,4
Fryst laks989-13,2-22,9

Eksportkvantum for fersk laks i veke 43 enda på 17 091 tonn, og var 4,7 prosent lågare enn veka før då volumet var 17 925 tonn.

I veke 43 blei det eksportert 989 tonn frosen laks, og prisen var 42,03 kr/kg.